حریم خصوصی چیست؟

سیاست حفظ حریم خصوصی حاوی مطالبی است که بین ما و شما بطور کاملا محرمانه حفظ می شود. قهوه آروانا در نظر دارد برای ارایه سرویس بهتر به شما مشتریان گرامی اطلاعاتی از قبیل شماره تماس، ایمیل و نام خانوادگی را داشته باشد.این اطلاعات برای ارایه سرویس های بیشتر وهمچنین در جریان گذاشتن شما از جشنواره های تخفیف بی نظیر آروانا استفاده می شود که ما را در ارائه خدمات بهتر یاری میدهد.

اطلاعات دریافتی شما برای ما بسیار ارزشمند است و آروانا کافی این اطلاعات را تحت هیچ گونه شرایطی در اختیار نهادها و ارگان ها نمی گذارد و ما این اطمینان را به شما می دهیم که اطلاعات شما کاملا محرمانه نزد ما می ماند.